Når Bare du som passer på kommer i handel 5. mai, vil det være på mitt eget forlag: Format Forlag. Det er litt mer å tenke på i forbindelse med utgivelsen enn når ”Steady” kom for noen år siden. Skrivingen og alle rundene med manuskonsulent/redaktør er de samme som tidligere, og absolutt nødvendige. Men alt som kommer etterpå i prosessen har vært nytt;  ”setting” av manus, valg av Fonter og skriftstørrelse, coverdesign, oppmelding i bokbaser, bestilling hos trykkeri, valg av distribusjonskanal. Og etterpå kommer alt som har med markedsføring og salg å gjøre. Det er mye å tenke på. Men når valget først var tatt, oppleves det hele som lystbetont, og jeg lærer noe nytt hver dag.

Jeg har også overtatt rettighetene til Steady, som fremdeles vil være for salg.

Med utgivelse på Format forlag står jeg også langt friere til selv å bestemme gode tilbud. Du skal ikke se bort fra at det kan komme deg til gode i tiden som kommer 😉