Day: januar 7, 2019

Godt Nytt År!

Ingenting er som et nytt år, med nye lodd og nye gevinster;-) Jeg har i år ambisjoner om å jevnlig oppdatere dere om hva som foregår i min skrivende verden. Nå er det ikke sånn at den er helt adskilt av livet mitt for øvrig, men utgangspunktet blir skriving. Det vil jeg gjøre her på bloggen og på sosiale medier, både skriftlig og i form av videoer, som denne (som allerede ligger...